Wyszukiwarka

Ostatnia aktualizacja bazy: 08.12.2023, godz. 7:00

Przychody i koszty


Wartość samochodu osobowego na potrzeby wyłączenia z kosztów części opłat leasingowych - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Przy ustalaniu wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu, dla celów ustalenia proporcji, w jakiej opłaty wynikające z umowy leasingu tego samochodu będą wykluczone z kosztów podatkowych, należy uwzględniać nie tylko opłatę wstępną i raty leasingowe w ich części kapitałowej, ale również kwotę, po jakiej nastąpi wykup samochodu po zakończeniu leasingu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 października 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.654.2023.1.KD. Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego. Jej przedmiotem jest samochód, który spełnia definicję samochodu osobowego w rozumieniu art. 5a pkt 19a updof. Wartość samochodu wynosi 200.000 zł. Składa się na nią suma kwot z tytułu opłaty wstępnej, kapitałowych rat leasingowych oraz kwota wykupu, ustalone w wysokości netto zwiększonej o 50% podatku naliczonego, który zgodnie z odrębnymi przepisami nie podlega odliczeniu. W ocenie podatnika tak ustalona wartość samochodu wskazuje, że powinien zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47a updof ustalić proporcję, w jakiej opłaty wynikające z umowy leasingu będą podlegały wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów. Miał jednak wątpliwości co do sposobu ustalenia wartości samochodu. Zadał również pytanie, czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym limit 150.000 zł dotyczy wyłącznie opłat związanych z używaniem samochodu osobowego w ramach umowy leasingu operacyjnego (tj. opłaty wstępnej i rat leasingowych), natomiast nie dotyczy opłaty końcowej związanej z wykupem tego samochodu? - zobacz odpowiedź  »  
Wpłata na poczet nabycia towaru a data powstania przychodu - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Zapłata z góry za zakup konkretnego towaru jest przysporzeniem ostatecznym skutkującym powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie jej otrzymania. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 października 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.415.2023.1.END. Spółka z o.o. zamierza rozpocząć sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego. Jedynym sposobem dokonania zakupów w sklepie będzie złożenie zamówienia i dokonanie wpłaty środków w pełnej wysokości "z góry", tj. przed realizacją dostawy towarów. W treści regulaminu sklepu zawarto postanowienie, na bazie którego otrzymane przez spółkę kwoty płatności będą traktowane jako otrzymane na poczet realizacji zamówienia i będą podlegały rozliczeniu. W treści regulaminu przewidziano także zwrot wpłaconych środków w pewnych sytuacjach, np. odstąpienia od umowy z powodu braku towaru. Wpłatę ciężko będzie przyporządkować w chwili wpływu środków do określonej dostawy w okresie sprawozdawczym, w którym zostanie ona uczyniona. W efekcie będzie stanowić wpłatę na poczet dostaw towarów, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Spółka ma wątpliwości co do tego, kiedy taką wpłatę powinna rozpoznać jako przychód podatkowy? - zobacz odpowiedź  »  
Rozliczenie z byłym wspólnikiem udziału w zysku ze spraw niezakończonych przed "opuszczeniem" spółki
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Rozdysponowanie zysku spółki uwzględniające rozliczenia z byłym wspólnikiem, dotyczące ustalenia przypadającego mu zysku ze spraw niezakończonych, nie wpływa na opodatkowanie przychodów wspólnika, który pozostał w spółce. Jednocześnie koszty związane z dochodzeniem tego świadczenia przez byłego wspólnika, na drodze powództwa wytoczonego spółce, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Nie są to bowiem koszty związane z działalnością spółki, lecz z uregulowaniem i przebudową struktury własnościowej i osobowej spółki. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 października 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.511.2023.2.PS. Spółka jawna składała się z trzech wspólników będących osobami fizycznymi. Jeden z nich wystąpił ze spółki na koniec 2017 r. Podpisano porozumienie ustalające udział kapitałowy tego wspólnika na 31 grudnia 2017 r. i dokonano jego spłaty. W zawartym wówczas porozumieniu nie uregulowano kwestii dotyczących udziału byłego wspólnika w zyskach i stratach ze spraw rozpoczętych, a niezakończonych przed jego wystąpieniem. Tymczasem w marcu 2018 r. została sfinalizowana transakcja, która została rozpoczęta w 2017 r. Podatek od dochodu uzyskanego z niej rozliczyli dwaj wspólnicy pozostający w spółce na moment jej dokonania. Były wspólnik zażądał jednak udziału w zysku z tej transakcji, a w związku z odmową wypłaty roszczenia wystąpił na drogę sądową. Na mocy wyroku sądu z 2021 r. spółka została zobowiązana do wypłaty na rzecz byłego wspólnika części zysku osiągniętego z transakcji sprzedaży wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. W tych okolicznościach wspólnik pozostający w spółce zadał pytania: kiedy może pomniejszyć swoje przychody o część zysku przypadającą byłemu wspólnikowi? - zobacz odpowiedź  »  
Koszty kredytu zaciągniętego na spłatę udziału kapitałowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Spłata udziału kapitałowego na rzecz wspólnika występującego ze spółki stanowi przejaw rozliczeń między wspólnikami. Wykonanie tego zobowiązania nie ma związku z działalnością samej spółki i osiąganymi z niej przychodami, więc odsetki i prowizja od kredytu zaciągniętego na spłatę wspólnika nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 października 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.585.2023.1.AD. Podatniczka jest wspólnikiem spółki cywilnej. Z końcem sierpnia 2023 r. w spółce doszło do zmiany składu osobowego. Do spółki przystąpił mąż podatniczki w miejsce wspólnika z niej występującego. Na mocy zawartego porozumienia, obecni wspólnicy (małżonkowie) zobowiązali się do spłaty udziału kapitałowego występującego wspólnika. Środki na ten cel zostały pozyskane w ramach kredytu zaciągniętego przez spółkę, dzięki czemu zachowana została płynność finansowa bez uszczuplania środków finansowych spółki, które są wykorzystywane na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Na tle opisanego stanu faktycznego podatniczka zadała pytanie, czy koszty odsetek i prowizji od zaciągniętego kredytu na spłatę udziału kapitałowego występującego wspólnika będą kosztami uzyskania przychodów? - zobacz odpowiedź  »  

Przydatne linki

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.